കൊളസ്‌ട്രോള്‍ അകറ്റും ഒറ്റമൂലികള്‍||Malayalam Health Tips

by nyljaouadi1
0 commentകൊളസ്‌ട്രോള്‍ രണ്ടുതരത്തിലുണ്ട്, നല്ല കൊളസ്‌ട്രോളും ചീത്തയും. എല്‍ഡിഎല്‍ കൊളസ്‌ട്രോളാണ് ദോഷകരമായ കൊളസ്‌ട്രോള്‍ …

source

Related Posts

Leave a Comment