ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದರೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರುವ ಸಂಭವವಿದೆ |Kannada Health Tips#empty stomach

by nyljaouadi1
0 commentEating this fruit on an empty stomach in the morning can lead to #fits ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದರೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರುವ …

source

Related Posts

Leave a Comment